ส่วนสื่อสารองค์กร
   
  โทรศัพท์ : 662-998-5000 ต่อ 5134, 5136-7
โทรสาร : 662-998-5999
E-mail : Corp_Com@egco.com
   
ที่ตั้งสำนักงาน
   
 
อาคารเอ็กโก
222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
โทรศัพท์ :
662-998-5000
โทรสาร :
662-998-5999