โลโก้ และสีประจำองค์กร
 
 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สัญลักษณ์รูปแฉก และตัวอักษร
 
สัญลักษณ์รูปแฉก
 
หมายถึงพลังงาน มีลักษณะของการเคลื่อนไหว เกิดจากการเรียงตัวของใบไม้สีเขียว 9 ใบ ซึ่งเป็นคำพ้องเสียงกับคำว่า “ก้าว” อันหมายถึงการก้าว หรือการไม่หยุดอยู่กับที่ เมื่อใบไม้ทั้ง 9 ใบเรียงตัวกันอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดเป็นพลังงาน ที่แทนด้วยใบไม้สีส้ม การใช้รูปทรงใบไม้มาเป็นส่วนประกอบของตราสัญลักษณ์นี้ มีที่มาจากปรัชญาองค์กร ที่มุ่งสร้างพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
 
ตัวอักษร
 
เลือกใช้รูปทรงที่มีลักษณะเรียบ สะท้อนบุคลิกทันสมัย จัดวางเคียงกันอย่างมีพื้นที่โปร่ง ให้ความรู้สึกสบาย ง่ายต่อการอ่านและการมองเห็นแม้ในขนาดเล็ก และเพื่อเป็นการเสริมความเฉพาะตัว ความเป็นเอกลักษณ์ จึงเพิ่มลักษณะเฉพาะลงที่ขีดกลางตัวอักษร E เมื่อมองภาพตัวอักษรรวมแล้ว ทำให้คำว่า EGCO เกิดลักษณะเฉพาะ มีจุดจดจำ ไม่เหมือนใคร ทันสมัย อ่านง่าย ตัวอักษร GROUP ที่เรียงอยู่ด้านล่าง หมายถึง ภายใต้ความเป็นครอบครัวเดียวกัน คือกลุ่มเดียวกันภายใต้ชื่อ EGCO ก็คือทุกๆ ภาคส่วนของความเป็นครอบครัวเอ็กโก
 
ประกอบด้วย 3 สี คือ
เขียว, ส้ม และ เทา.
   
 
เป็นสีที่สื่อแทนสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
   
 
เป็นสีที่สื่อแทนพลัง และแสงสว่าง
   
 
เป็นสีที่สื่อแทนความเป็นมิตร ความนุ่มนวล
มีความเป็นกลาง เข้าได้กับทุกคน